news

Directe koppeling Higgs-deeltje en top quark voor het eerst waargenomen

  Brussel, 4 juni 2018 De eerste observatie van de gelijktijdige productie van een Higgs-deeltje met een top-quark-antiquark-paar werd vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Physical Review Letters. Deze belangrijke mijlpaal, voor het eerst gerapporteerd door de Compact Muon Solenoid (CMS) collaboratie in april 2018 en vandaag ook gerapporteerd door het ATLAS experiment, demonstreert ondubbelzinnig… Continue reading Directe koppeling Higgs-deeltje en top quark voor het eerst waargenomen

news

Observation du couplage direct du boson H au quark top

Bruxelles, lundi 4 juin 2018 La première observation de la production simultanée d'une particule H (particule de Brout-Englert-Higgs) avec une paire de quarks  top-antitop a été publiée aujourd'hui dans la revue scientifique Physical Review Letters. Cette mesure importante, annoncée pour la première fois par la Collaboration CMS (Compact Muon Solenoid) en avril 2018 et aujourd'hui… Continue reading Observation du couplage direct du boson H au quark top

news

Direct coupling of the Higgs boson to the top quark observed

Brussels, Monday 4 June 2018: An observation made by the Compact Muon Solenoid experiment at the Large Hadron Collider at CERN, published in the Physical Review Letters today, connects for the first time the two heaviest elementary particles of the Standard Model. Members of the CMS collaboration, including the Excellence of Science programme “be.h: The… Continue reading Direct coupling of the Higgs boson to the top quark observed

news

PRESS RELEASE: Direct coupling of the Higgs boson to the top quark observed

Brussels, Monday 4 June 2018: The first observation of the simultaneous production of a Higgs particle with a top quark-antiquark pair was published today in the scientific journal Physical Review Letters. This major milestone, first reported by the Compact Muon Solenoid (CMS) Collaboration in April 2018 and today also reported by the ATLAS Collaboration, unambiguously… Continue reading PRESS RELEASE: Direct coupling of the Higgs boson to the top quark observed