Uncategorized

Directe koppeling Higgs-deeltje en top quark voor het eerst waargenomen

  Brussel, 4 juni 2018 De eerste observatie van de gelijktijdige productie van een Higgs-deeltje met een top-quark-antiquark-paar werd vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Physical Review Letters. Deze belangrijke mijlpaal, voor het eerst gerapporteerd door de Compact Muon Solenoid (CMS) collaboratie in april 2018 en vandaag ook gerapporteerd door het ATLAS experiment, demonstreert ondubbelzinnig… Continue reading Directe koppeling Higgs-deeltje en top quark voor het eerst waargenomen

Uncategorized

Observation du couplage direct du boson H au quark top

Bruxelles, lundi 4 juin 2018 La première observation de la production simultanée d'une particule H (particule de Brout-Englert-Higgs) avec une paire de quarks  top-antitop a été publiée aujourd'hui dans la revue scientifique Physical Review Letters. Cette mesure importante, annoncée pour la première fois par la Collaboration CMS (Compact Muon Solenoid) en avril 2018 et aujourd'hui… Continue reading Observation du couplage direct du boson H au quark top